تور يک شبه و دو روزه کوير طرود (بزرگترين نخلستان شمال شرق کشور)

برنامه سفر : 1 –بازدید از کوره های آجر پزی 2- بازديد از روستاي طرود 3- گشت در نخلستان و تماشاي غروب نخلستان طرود 4- آسمان شب کویر 5-گشت در رملهاي چاه جام خدمات تور:  بیمه ، راهنما ،اقامت در خانه هاي روستايي ، گشتها ، 2وعده غذایی ( ) ،ترانسفر از شاهرود و بلعکس … ادامه خواندن تور يک شبه و دو روزه کوير طرود (بزرگترين نخلستان شمال شرق کشور)