تور جنگل ، کویر ، نخلستان ، سورت

مدت :سه شب و چهار روزه     باداب سورت ،  کویر شاهرود و جنگل ابر  برنامه  روز اول  : حرکت از تهران ساعت شش صبح ، صبحانه در مسیر ، ناهار در تلمادره ، گشت چشمه های باداب سورت ، حرکت به سمت طرود ،  اقامت و شام در محل و تماشای آسمان شب کویر   برنامه  … ادامه خواندن تور جنگل ، کویر ، نخلستان ، سورت