تور ها , تور جنگل ابر

تور های اقامتگاه بومگردی سپیدار با بهره گیری از تحربه 18 سال اجرای تور های طبیعت گردی در نقاط مختلف ایران متخصص در اجرای تور های اکوتوریستی در مناطق شاخصی چون جنگل ابر ( ویژه ترین نقطه ثبت شده در جنگلهای هیرکانی توسط سازمان یونسکو ) و جنگل های هیرکانی خطه استان گلستان هستند و بیش از 1000 برنامه در استان سمنان و استان گلستان برگزار کرده اند به ویژه اجرای تور های طبیعت گردی و کمپینگ هستتد

تورجنگل ابر , تور قلعه ماران ,تور های کمپینگ ,تور های ماجرا جویانه به دل جنگل های هیرکانی و برنامه های فرهنگی و برگزاری جشنواره های همچون و   جشن های نغمه و طبعت ,هماش های اکوتوریسم و..

اقامتگاه بومگردی سپیدار - اقامت در جنگل ابر - جنگل ابر - تور جنگل ابر - تورجنگل ابر

تور جنگل ابر

بازدیدها : بازدید از مجموعه تاریخی بسطام
بازدید از مقبره عرفای نامی ایران
بازدید از کهن ترین جنگل جهان جنگل ابر

جنگل ابر

تور قلعه ماران

سفر به دل تاریخ و طبیعت جنگل های
هیرکانی سفر به مسطح ترین قله ایران
و قدمت نهادن به دنیایی دیگر

بهترین اقامتگاه بومگردیدر جنگل ابر

اقامت در جنگل ابر

اقامت در بهترین اقامتگاه بومگردی
در جنگل ابر با قدمتی 160 ساله
اقامتگاه بومگردی سپیدار