به استقبال یلدا

دورهمی به استقبال شب یلدا در اقامتگاه بومگردی سپیدار – اقامت در جنگل ابر